การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2557

สารานุกรมไทยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สโมสรไลอ้อนสากลภาค รวม 310 ประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑. การกำหนดช่วงเวลาของการแข่งขันในระดับต่างๆ
๑.๑ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัด จัดในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
๑.๒ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 20 ระดับภาค จัดในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
๑.๓ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 20 ระดับประเทศ จัดในวันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่ 24                    มกราคม 2558
๒. การกำหนดเล่มที่ใช้แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20
๒.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สารานุกรมไทย เล่มที่ 18, 34 และ 37 ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 6,12,19
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สารานุกรมไทย เล่มที่ 18, 20, 23, 34 และ 37 ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 6,12,19
กำหนดวันรับสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
หมดเขตรับสมัคร วันที่  31  กรกฎาคม 2557     รายละเอียด   ใบสมัคร
ในส่วนของจังหวัดนครปฐม สมัครได้ที่ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 97/1  หมู่ 3  ต.คลองใหม่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม โทร. 304-311-263

โครงการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

สสสด่วน !!! ชมรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรม “โครงการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” แก่ครูในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ จำนวน ๒๐ คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่งใบสมัครที่ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลนครปฐม กำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ วุฒิบัตร เสื้อ อาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รายละเอียด)

โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง

pdcสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานด้านการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบเสนอผลงานของนักเรียนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “โลกใสในจอสวย” ปีการศึกษา 2557

โลกใสในจอสวยสพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น “โลกใสในจอสวย” ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำและส่งบทร่าง (Script) ภาพยนตร์สารคดีสั้นพร้อมใบสมัคร ได้ที่ e-mail : shortfilm2557@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่องละ 5,000 บาท ดาวน์โหลด รายละเอียด และ ใบสมัคร