ประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน “เสน่ห์บางแสน 57”

Bangsanบริษัท ไอเดียแพลนเทชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน “เสน่ห์บางแสน 57” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพวาดเข้าประกวด

เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

กติกาการประกวดภาพวาด
หัวข้อในการประกวด

 1. เป็นภาพวาดภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์บางแสน 57”
 2. เป็นภาพวาดที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

กติกาการส่งภาพวาดเข้าประกวด 

 1. วาดภาพโดยใช้วัสดุที่มีความคงทน ขนาดไม่เกิน 120×120 ซม. โดยภาพที่ส่งต้องมีความเรียบร้อย และพร้อมติดตั้งแสดงได้
 2. ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและชนิดของสีที่ใช้ระบาย
 3. เขียนบรรยายแนวคิดของภาพวาด พร้อมเขียนชื่อศิลปิน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ให้ชัดเจนและครบถ้วน
 4. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อศิลปิน 1 คน
 5. CD File รูปถ่ายเจ้าของผลงาน

กติกาการประกวดถ่ายระดับ
หัวข้อในการประกวด

 1. เป็นภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์บางแสน 57”
 2. เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 

 1. เป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาด 12×18 นิ้ว ถ่ายภาพจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยสามารถปรับแต่งเติมสี (Process) โดยไม่ผิดจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ
 2. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธาณะ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 4. เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ๆ ไม่ซ้ำเดิมกับผลการประกวดในปีที่ผ่านมา (สามารถเข้าชมผลการประกวดในปีที่ผ่านมาได้ที่ http://www.walkingstreet.co.th/photo-2011.html และ http://www.walkingstreet.co.th/photo-2013.html)
 5. ติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ 16×22 นิ้ว ให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองติดหลังผลงาน (1 แผ่นต่อ 1 ภาพ) พร้อมแนบซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับและไฟล์รูปถ่ายเจ้าของผลงาน บันทึกเป็น JPG file High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi (1 ภาพต่อ 1 แผ่นซีดี)
 6. ผู้ส่งผลงานต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก อีเมลล์แอดเดรส ชื่อภาพตามแบบฟอร์มกำกับผลงานใช้ชัดเจน

การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม (ในเวลาทำการ)
ที่ บจก. ไอเดียแพลนเทชั่น เลขที่ 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

วันติดสินผลงานและประกาศผลการตัดสิน
วันตัดสินผลงานในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
วันประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th 

จัดแสดงผลงาน
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ ถนนคนเดิน บางแสน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377
เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th

ที่มา : http://www.contestwar.com/

ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน “Ovaltine Gift for Mom ปีที่ 12” หัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”

Ovaltimeโอวัลติน ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวันติน โครงการประกวดภาพวาดระบายสี “Ovaltine Gift  for Mom ปีที่ 12” หัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” ชิงถ้วยประทาน และทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกําสคล้ํายวันพระรําชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
 2. เพื่อส่งเสริมความผูกพันสายใยรักระหว่างแม่ลูก ตลอดจนสํานสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้เข้มแข็ง
 3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้ควํามคิดสร้างสรรค์
 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรักในงานศิลปะ

ระดับการประกวด

 1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 2
 2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 4
 3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – ประถมศึกษาปีืที่ 6
 4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีืที่ 3

กติกาการส่งภาพประกวด

 • วาดภาพบน กระดาษวาดเขียนแบบใดก็ได้ ขนาด 10.5 x 29.7 ซม.
 • ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและชนิดของสีที่ใช้ระบาย
 • องค์ประกอบภายในภาพวาด (แทนฉลากขวดโอวัลติน) ต้องมีโลโก้ของโอวัลติน หรือ คำว่า “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วย
 • ด้านหลังภาพ เขียนบรรยายแนวคิดที่วาดภาพนี้ขึ้นมา พร้อมเขียนชื่อนักเรียน, ชื่อโรงเรียน, ที่อยู่โรงเรียน,  หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน, ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ให้ชัดเจนและครบถ้วน
 • ไม่จำกัดผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อนักเรียน 1 คน (นักเรียน 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ภาพ)

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมาที่
หมายเลขโทรสาร 02-311-0821

ส่งแบบตอบรับต้นฉบับพร้อมผลงานภาพวาดทั้งหมด มาที่

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ
บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวริลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 สุขุมวิท 62 แยก 3, ถนนสุขุมวิท 62, แขวงบางจาก, เขตพระโขนง, กทม. 10260
โทรศัพท์ 02-332-8551, 02-715-3165
โทรสาร. 02-311-0821

กำหนดส่งเข้าประกวด
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (ถือตามตราไปรษณีย์) หากส่งหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะ
(รายละเอียดและใบสมัคร)

 

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

contest1_77องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป การประกวดแข่งขันแต่ละประเภทจะปิดรับสมัครแตกต่างกันออกไป

ประเภทการประกวด และแข่งขัน

 • ประกวดวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
  ระดับประถมศึกษา กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2557
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  สมัครในนมโรงเรียน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 2109
 • โทรสาร 02 577 9911
 • http://www.nsm.or.th

 

อาท จัดประกวดวาดภาพระบายสี “โลกของแมลง”

Arsบริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “โลกของแมลง” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ส่งผลงานเข้าประกวด ภายใน 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557 (รายละเอียด)

 

ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

logoมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ มูลค่าทุนละ 5,000 บาท โดยเป็นการให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อ ขอทราบรายละเอียด และ แบบขอรับทุนได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียด)

ประกวดวาดภาพ “โครงการ ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 10”

WFWสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และกลุ่มศิลปินไทย จัดการประกวดวาดภาพสำหรับเด็กนักเรียนอายุ ระหว่าง 4 – 10 ปี ใน “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 10” โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ได้ แก่ รุ่นอายุ 4 -6 ปี ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” และรุ่นอายุ 7-10 ปี ในหัวข้อ “รักนิรันดร์ ของฉันกับแม่” การแข่งขันจะมีขึ้นตามภูมิภาค สนใจประกวดส่งใบสมัครไปที่ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
(รายละเอียดและใบสมัคร)