รับสมัครบุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

The War Veteransสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี แจ้งว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นเงินทุนละ 5,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบปริญญาตรีในประเทศ โดยยื่นหลักฐานสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เลขที่102/2 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3232 3392 ในวันและเวลาราชการ โดยให้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองผลการศึกษา ไปพร้อมกับใบสมัครด้วย (รายละเอียด)

การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติฯ “ทำความดี…ไม่มีที่สิ้นสุด”

Kunnatamศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทันตสยาม จำกัด ได้จัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรอบแนวคิด “ทำความดี…ไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ถ่ายทอดกิจกรรม เรื่องราวและประสบการณ์ในการทำความดีของตนเอง หรือถ่ายทอดแนวคิดและเจตจำนงในการทำความดีผ่านงานเขียนเรื่องสั้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันกลับมาให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความดีให้เยาวชน นำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมในที่สุด โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 (รายละเอียด)

การจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556

Terarat57จังหวัดนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมมากมาย เช่นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดวาดภาพ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดและใบสมัครร้องเพลง)  (รายละเอียดและใบสมัครวาดภาพ)