การจัดประกวดวาดภาพ วันครู 2557

Krusapa  คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน เข้าประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ หรือเกียรติบัตร  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครูผ่านการวาดภาพ
ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประกวดเป็นเป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ
ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า “สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ” โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นสำคัญ
กำหนดวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อ่านประกาศเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s