กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดคัดลายมือ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ที่มีลายมือสวยที่สุดในประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือที่สวยงาม ระดับชั้นละ 5 คน ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  และเปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษาทุกคนในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์การประกวดที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ สำนักสื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมดเขตรับผลงานวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555ดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลด เอกสารหลักเกณฑ์การประกวดคัดลายมือ   … /
นวเนตร : ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s