ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 , 4-6  สถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ) รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  สามารถดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลส่งใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.romchatra.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2555 … /นวเนตร : ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s