การประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕