สงกรานต์ 2555

นางสาวอุบล รักการงาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นำคณะข้าราชการสำนักาน รดน้ำดำหัวอวยพรนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และรดน้ำดำหัวผู้ครบเกษียณอายุราชการในปี
2555 นี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ

การประชุม VDO Conferance  เรื่อง การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ สืบเนื่องจากมีผู้ไม่ได้เข้าสอบ O-NET เนื่องจากที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบและนักเรียนเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ผลสอบ O-NET สำหรับนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่อ สพฐ.จึงได้ขอความร่วมมือให้ สทศ. พิจารณาจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนสอบวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2555

ค่ายศิลปะ ที่โรงเรียนวัดลำพญา

โรงเรียนวัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม เข้าค่ายศิลปะ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีและปั้นของจิ๋ว ล่องแพวาดภาพตลาดน้ำวัดลำพญาและกิจกรรมรักษ์ แม่น้ำท่าจีน
ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2555 โรงเรียนวัดลำพญาได้จัดเข้าค่ายศิลปะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลำพญา โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีและปั้นของจิ๋ว และในวันรุ่งขึ้นจัดกิจกรรมล่องแพวาดภาพตลาดน้ำวัดลำพญาและแม่น้ำท่าจีน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม paint เสื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลำพญาและโรงเรียนใกล้เคียง ได้รับความสนุกสนาน รักศิลปะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีนายศุภชาติ เกษมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญาเป็นผู้สนับสนุนการเข้าค่ายในครั้งนี้ (โรงเรียนวัดลำพญา … ภาพ/ข่าว)

English Speaking Year#4


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัด English Speaking Year#4 : Monday 2 April 2012 โดยเชิญวิทยากร Miss Angeli จากโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ มาให้เป็น Teacher สอนเกี่ยวกับการแนะนำตนเองให้ผู้อื่นรู้จัก (introducing oneself) ซึ่งทดลองเป็นรายบุคคล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เฮฮา ทุกคนกล้าพูด แม้จะผิดบ้าง ถูกบ้าง แต่ Teacher ก็แก้ไขให้จนถูกต้อง